godlopngOGŁOSZENIE DLA RODZICÓW:

1.        Konsultacje dla rodziców uczniów SP 12 grudnia 2018 r w godz. 15.00 – 16.00.

2.      Do 15 grudnia 2018 r. (piątek) zbierane będą deklaracje obecności:

·         dziecka (ucznia SP) w świetlicy szkolnej,

·          dzieci z grup przedszkolnych w przedszkolu

w okresie zimowej przerwy świątecznej w dniach 24, 27, 28, 31 grudnia 2018 r. w celu prawidłowego zaplanowania pracy kadry    nauczycielskiej w okresie okołoświątecznym. Deklaracje dostępne są w sekretariacie szkoły (uczniowie SP) i wychowawców grup przedszkolnych. Wypełnione należy dostarczyć do sekretariatu szkoły.

prev next


Mamy ORLIKA' 2012

W skład obiektu wchodzą: boisko do gry w piłkę nożną o wymiarach 30 m x 62 m ze sztuczną trawą oraz boisko wielofunkcyjne o wymiarach 20 m × 30 m z nawierzchnią tartanową, na którym można grać w koszykówkę i siatkówkę.

Kompleks jest dostępny dla wszystkich mieszkańców Gminy Świlcza codziennie od poniedziałku do niedzieli. Zatrudnieni są wykwalifikowani animatorzy, którzy ustalają miesięczne harmonogramy pracy.

Obok podajemy numery telefonów, pod którymi można dokonywać rezerwacji oraz uzyskać informacje dotyczące funkcjonowania Orlika.

Nasz ORLIK więcej i więcej

Animatorzy:

  • Krzysztof Chwałka 607 595 324
  • Krzysztof Depa 508 355 831

Serdecznie zapraszamy!