...Właśnie tutaj uczę się Ojczyzny, wśród zieleni, wśród majowych bzów...

null

 Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego w   R u d n e j   W i e l k i e j

  • Lider Zrównoważonego Rozwoju więcej,

null

English version

SCHOOL IN RUDNA WIELKA

HEALTHY SCHOOL- HEALTHY ENVIRONMENT


OUR SCHOOL IS SITUATED IN THE SOUTH—EAST OF POLAND, IN THE VILLAGE CALLED RUDNA WIELKA. IT IS SEVEN KILOMETERS FAR FROM RZESZÓW WHICH IS THE SMALL CAPITAL CITY OF THE PODKARPACKIE REGION. OUR SCHOOL CONSISTS OF A PRIMARY SCHOOL (7-11 YEARS OLD) AND A GIMNASIUM (HERE THE STUDENTS ARE 13,14 AND 15 YEARS OLD.). WE HAVE GOT 286 STUDENTS ALL TOGETHER. THERE ARE 23 TEACHERS, SOME WORKING PART—TIME. WE TEACH POLISH, BIOLOGY, GEOGRAPHY, CHEMISTRY, MATHS, PHYSICS, MUSIC, ART, HISTORY, KNOWLEDGE ABOUT THE WORLD AND OF COURSE FOREIGN LANGUAGES. IN THE PRIMARY SCHOOL THE STUDENTS LEARN ENGLISH, IN GIMNASIUM ENGLISH IS THE OBLIGATORY LANGUAGE /EACH CLASS HAS GOT THREE CLASSES A WEEK PER GROUP OF 13-15 STUDENTS), THEY CAN ALSO CHOOSE RUSSIAN OR GERMAN AS THE SECOND LANGUAGE.


prev next


Mamy ORLIKA 2012

W skład obiektu wchodzą: boisko do gry w piłkę nożną o wymiarach 30 m x 62 m ze sztuczną trawą oraz boisko wielofunkcyjne o wymiarach 20 m × 30 m z nawierzchnią tartanową, na którym można grać w koszykówkę i siatkówkę.

Kompleks jest dostępny dla wszystkich mieszkańców Gminy Świlcza codziennie od poniedziałku do niedzieli. Zatrudnieni są wykwalifikowani animatorzy, którzy ustalają miesięczne harmonogramy pracy.

Poniżej numery telefonów, pod którymi można dokonywać rezerwacji oraz uzyskać informacje dotyczące funkcjonowania Orlika.


Nasz ORLIK więcej i więcej

Animatorzy:

  • Krzysztof Chwałka 607 595 324
  • Krzysztof Depa 508 355 831

Serdecznie zapraszamy!