Rok szkolny 2018/2019

Zestaw podręczników tutaj


 

 

Uwaga Rodzice!

W Szkole Podstawowej w Rudnej Wielkiej w dniach od 16.07 – 27.07. 2018 roku w godzinach od 800 - 1300 dla uczniów klas I – III istnieje możliwość zorganizowania nieodpłatnej półkolonii.  Zapisu chętnych można dokonać w sekretariacie do 15.06.2018r.

                              wicedyrektor Marta Grębosz

 

Rudna Wielka, 04.06.2018r.

Karta zapisu tutaj 


Uwaga Rodzice!

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej przypomina, że dyżur w oddziałach przedszkolnych trwa od 16.07 – 31.07.2018r. Zapisy chętnych można dokonać w sekretariacie szkoły na specjalnych kartach do dnia 15.06.2018r., natomiast opłaty za pobyt i posiłki dziecka należy uiścić do dnia 22.06.18r. Karty można pobrać ze strony internetowej www.zsrudnawielka.pl (link poniżej) lub z sekretariatu szkoły.

                                                                                                           wicedyrektor Marta Grębosz

 

Rudna Wielka, 04.06.2018r.

 Karta zgłoszeniowa tutaj


OGŁOSZENIE O PŁATNOŚCIACH!!!
Posiłki szkolne za maj 2018 r.:
18 dni x 4,20 zł = 75,60 zł


OGŁOSZENIE O PŁATNOŚCIACH!!!
Posiłki szkolne za kwiecień 2018 r.:
14 dni x 4,20 zł = 58,80 zł


OGŁOSZENIE O PŁATNOŚCIACH!!!
Posiłki szkolne za marzec 2018 r.:
20 dni x 4,20 zł = 84,00 zł


Zarządzenie Wójta Gminy Świlcza w sprawie pracy przedszkola podczas wakacji tutaj 


OGŁOSZENIE O PŁATNOŚCIACH!!!
Posiłki szkolne za luty 2018 r.:
13 dni x 4,20 zł = 54,60 zł


ogloszenie2018jpg


Lista lektur omawianych w roku szkolnym 2017/2018 tutaj 


Zestawy podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2017/2018 tutaj


  •  Terminy kolejnych wywiadówek:  23. 11. 2017r , 25. 01. 2018r.r.,  14. 03.2018r.;  23. 05.2018r.
  • Dodatkowe spotkania dla rodziców- w każdą pierwszą lub drugą środę miesiąca w godz. od 16.00-17.00 (terminy: 4 października 2017r, 8 listopada 2017r., 6 grudnia 2017r., 3 stycznia 2018r., 14 lutego 2018r., 4 kwietnia 2018r., 6 czerwca 2018r.
  • Kalendarium roku szkolnego : przerwy świąteczne- bożonarodzeniowa (23-31 grudnia), wielkanocna (29 marca -3 kwietnia 2018 r.) i ferie zimowe (29 stycznia -11 lutego 2018), daty uroczystego zakończenia roku szkolnego: gimnazjum - 21. 06. 2018r. godz.16.00  i SP  - 22. 06. 2018r. - godz. 8.00,
  •  Rekolekcje – 7,8,9 marca 2018 roku - w tych dniach uczniowie przychodzą do szkoły i mają część lekcji w szkole oraz nauki i zajęcia rekolekcyjne pod opieką nauczycieli, katechetów i księży w kościele,
  • Dodatkowe dni wolne od nauki ( 8 dni) – jest wtedy możliwość organizacji zajęć opiekuńczych dla uczniów:

                              (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku, DZ.U.  z 28  

                                sierpnia 2017 r., poz.1603  w spr. organizacji roku szkolnego):

 

 2 maja 2018 roku,( środa przed 3 maja),

 4 maja 2018 roku ( piątek po 3 maja),

 1 czerwca 2018 roku (piątek po Bożym Ciele),

 Egzaminy gimnazjalne w szkole -3 dni ( 18, 19, 20 kwietnia 2018- w tych dniach egzaminy próbne w klasie IIab Gimn. i klasie VII),

 Wojewódzki Konkurs Ekologiczny – 25 kwietnia 2018r.,
Zmiana!

Zamiast 18 czerwca 2018 roku na 30 IV (wyjazd szkoleniowy).

Powyższe ustalenia nie dotyczą przedszkola 


UWAGA RODZICE!

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej zawiadamia, że obowiązujące w roku szkolnym 2017/18 podręczniki i materiały edukacyjne zapewnia szkoła.

 

Dyrektor Janina Godlewska


 

Zawiadomienie

Dyrektor Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej informuje, że


w dniu 31 marca 2017 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Podstawowej i Oddziałów Przedszkolnych mające na celu ustalenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej w roku szkolnym 2017/18. Wszystkie dzieci, których rodzice składali podania, zostały przyjęte. Lista znajduje się
w sekretariacie szkoły i u pani wicedyrektor Marty Grębosz. Prosimy rodziców dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia o złożenie w sekretariacie szkoły pisemnego oświadczenia woli przyjęcia w dniach od 10.04 – 14.04.2017r. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku dziecko zostanie skreślone z listy przyjętych.

Rudna Wielka, 05.04.17r.                         Dyrektor Zespołu Szkół

                                                                            w Rudnej Wielkiej

                                                                            Janina Godlewska

Potwierdzenie do Szkoły Podstawowej tutaj
Potwierdzenie do Przedszkola tutaj


ZAWIADOMIENIE

Dyrektor Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej ogłasza, że zapisy do oddziału przedszkolnego (dzieci od 3 lat)  oraz  klasy 0 (dzieci 6 letnie) i do  klasy I szkoły podstawowej rozpoczynają się  6 marca i trwać będą do 24 marca 2017 r. Odpowiedni formularz zapisu można pobrać w  sekretariacie szkoły w godz. od 8:00 do 15:00 lub ze strony internetowej szkoły (zakładka REKRUTACJA).  

Jednocześnie informujemy, że 23 marca r. (czwartek) o godz. 15:00 w tutejszej  szkole podstawowej odbędzie się spotkanie i  lekcja otwarta dla rodziców uczniów przyszłej klasy I. 

Serdecznie zapraszam!

                                                  Dyrektor Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej

mgr Janina Godlewska

O G Ł O S Z E N I E

Opłaty za pobyt dziecka w Oddziale Przedszkolnym i w klasie „0”

prosimy dokonywać w dniach od 5 do 15 każdego miesiąca:

  • 1)  z góry – za posiłki
  • 2)  z dołu – opłata stała - za pobyt dziecka

w Sekretariacie szkoły /pokój nr 19 – budynek gimnazjum/

lub na konto:     BS Głogów Małopolski Oddział w Świlczy   

  • 1)za posiłki – 73 9159 1023 2005 5008 3481 0004
  • 2)opłata stała – 57 9159 1023 2005 5008 3481 0001


Regulamin ubezpieczenia dzieci w COMPENSA  tutaj  i tutaj  i tutaj null

 Statut Szkoły Podstawowej TUTAJ

Zasady Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania TUTAJ..............................................................................................................................

GRONO PEDAGOGICZNE:

Dyrektor - mgr Janina Godlewska- język polski


Wicedyrektor - mgr Marta Grębosz- język polski


mgr Krzysztof Chwałka - wychowanie fizyczne, wychowanie dla bezpieczeństwa

mgr Lidia Czajak - wychowanie przedszkolne


mgr Małgorzata Cząstkiewicz - matematyka, informatyka, zajęcia techniczne, zajęcia artystyczne


mgr Marcin Czech-  informatyka, matematyka, zajęcia techniczne, zajęcia artystyczne


mgr Tomasz Czyż - matematyka


mgr Janusz Filarowski - wychowanie fizyczne

mgr Barbara Hadyś- podagog szkolny

mgr Diana Hodyr- świetlica, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne


mgr Agata Irzyńska - nauczanie wczesnoszkolne


mgr Barbara Kalandyk - nauczanie wczesnoszkolne


mgr Rafał Kochanek - biologia, geografia, chemia

ksiądz Paweł Białek - religia


mgr Agata Micał - biblioteka, język polski


mgr Agata Pełczyńska- plastyka


mgr Danuta Pomianek - nauczanie wczesnoszkolne


ksiądz dr Wacław Sopel - religia


mgr Filip Nowicki- muzyka


mgr Dorota Szetela - fizyka, przyroda


mgr Barbara Tarnowska-Mazan- język angielski


mgr Marta Urban- historia, w.o.s.


mgr Maria Waltosz- język polski,


mgr Joanna Wiśniewska- język angielski

mgr Anita Wojnar - wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie


mgr Agnieszka Szostak- nauczanie wczesnoszkolne


mgr Monika Styka - wychowanie przedszkolne

mgr Bernadeta Nykiel- język niemiecki

siostra Alicja Zygmunt - religia

 Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego w   Rudnej   Wielkiej

  • Lider Zrównoważonego Rozwoju więcej,