Rok szkolny 2018/2019OGŁOSZENIE O PŁATNOŚCIACH!!!

Posiłki szkolne za październik 2018 r.:

23 dni x 4,20 zł = 96,60 zł


Terminarz:

 • 11 X- Piknik edukacyjny 9-14
 • 17 X- Konsultacje dla rodziców 15-16
 • 21 XI- Wywiadówka 16:30
 • 12 XII -Konsultacje dla rodziców 15-16
 • 23-31 XII- Przerwa świąteczna
 • 23 I- Konsultacje dla rodziców 15-16
 • 25 I- Koniec I semestru
 • 29 I- Piknik edukacyjny 9-14
 • 30 I- Wywiadówka 16:30
 • 11- 24 II -Ferie zimowe
 • 20- 22 III- Rekolekcje i Piknik edukacyjny
 • 27 III- Wywiadówka
 • 10- 12 IV- Egzamin gimnazjalny 9:00
 • 15- 17 IV- Egzamin ósmoklasisty
 • 18-23 IV- Przerwa świąteczna
 • 15 V- Wywiadówka 16:30
 • 5 VI- Konsultacje dla rodziców 15-16
 • 21 VI Zakończenie nauki w szkole


Zestaw podręczników tutaj


platnosciwrzesien2018png


O G Ł O S Z E N I E

Opłaty za pobyt dziecka w Oddziale Przedszkolnym i w klasie „0”

prosimy dokonywać w dniach od 5 do 15 każdego miesiąca:

 • 1)  z góry – za posiłki
 • 2)  z dołu – opłata stała - za pobyt dziecka

w Sekretariacie szkoły /pokój nr 19 – budynek gimnazjum/

lub na konto:     BS Głogów Małopolski Oddział w Świlczy   

 • 1)za posiłki – 73 9159 1023 2005 5008 3481 0004
 • 2)opłata stała – 57 9159 1023 2005 5008 3481 0001

Regulamin ubezpieczenia dzieci w COMPENSA  tutaj  i tutaj  i tutaj null

 Statut Szkoły Podstawowej TUTAJ

Zasady Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania TUTAJ..............................................................................................................................

GRONO PEDAGOGICZNE:

Dyrektor - mgr Małgorzata Mazepa- matematyka


Wicedyrektor - mgr Diana Hodyr- zajęcia komputerowe, techniczne


mgr Krzysztof Chwałka - wychowanie fizyczne, wychowanie dla bezpieczeństwa

mgr Lidia Czajak - wychowanie przedszkolne


mgr Małgorzata Cząstkiewicz - matematyka, informatyka, zajęcia techniczne, zajęcia artystyczne, administrowanie szkolną stroną internetową


mgr Marcin Czech-  informatyka, matematyka, zajęcia techniczne, zajęcia artystyczne


mgr Janusz Filarowski - wychowanie fizyczne

mgr Barbara Hadyś- podagog szkolny

mgr Marta Grębosz- język polski, biblioteka


mgr Agata Irzyńska - nauczanie wczesnoszkolne


mgr Barbara Kalandyk - nauczanie wczesnoszkolne


mgr Rafał Kochanek - biologia, geografia, chemia


mgr Agata Micał - biblioteka, język polski


mgr Agata Pełczyńska- plastyka


mgr Danuta Pomianek - nauczanie wczesnoszkolne


ksiądz dr Wacław Sopel - religia


mgr Filip Nowicki- muzyka


mgr Dorota Szetela - fizyka, przyroda


mgr Barbara Tarnowska-Mazan- język angielski


mgr Marta Urban- historia, w.o.s.


mgr Maria Waltosz- język polski,


mgr Joanna Wiśniewska- język angielski

mgr Anita Wojnar - wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Monika Grzybowska- język angielski

mgr Eugenia Stachurska- wychowanie przedszkole
mgr Agnieszka Szostak- nauczanie wczesnoszkolne

mgr Natalia Sobolewska- wychowanie przedszkolne, język angielski
mgr Monika Styka - wychowanie przedszkolne

mgr Bernadeta Nykiel- język niemiecki
mgr Ewelina Wilga- nauczyciel wspomagający

mgr Magdalena Traciak- świetlica
siostra Maria Stadnyk- religia


 Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego w   Rudnej   Wielkiej

 • Lider Zrównoważonego Rozwoju więcej,