Innowacyjna działalność w naszej szkole:

Innowacje w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej ( od 1994 roku)

1. „Integracja treści programowych poszczególnych przedmiotów w klasie: I – III szkoły podstawowej” – czas realizacji: 1994 – 1997; autor: B.Arkuszyńska – WKO-403/38/94.

2. „Łączne (blokowe) nauczanie w klasie I szkoły podstawowej” – czas realizacji: 1995 – 1996; autor: D. Pomianek – WKO-403/6/95.

3. „Łączne (blokowe) nauczanie w klasie I szkoły podstawowej” – czas realizacji: 1997 – 1998; autor: B. Arkuszyńska – WKO-403/5/97.

4. „Modyfikacja programu nauczania początkowego z zakresu wychowania ekologiczno-sozologicznego” – czas trwania:1998 – 2001; autor: D. Pomianek – WKO-403/2/98.

5. „Modyfikacja programu nauczania historii w klasie IV szkoły podstawowej w zakresie tematyki regionalnej”– czas trwania: 1998 – 1999; autor: M.Urban – WKO-403/3/98.

6. „Modyfikacja programu nauczania zintegrowanego polegająca na poszerzeniu treści nauczania o elementy historii i kultury regionalnej” – czas trwania: 2004 – 2005; autor: A. Irzyńska – WNPG-403/35/04.

7. „Na początku było słowo…” – czas trwania: 2004 – 2006; autor: B. Arkuszyńska – WNPG-403/38/04.

8. „ Innowacja z zakresu kształcenia form wypowiedzi dla klas: IV – VI szkoły podstawowej” – czas trwania: 2004 – 2006; autor: M. Grębosz –WNPG-403/39/04.

9. „Innowacja programowo-metodyczna z piłki siatkowej dla dziewcząt w gimnazjum” – czas trwania: 2005 – 2008; autor: A. Wojnar – WNPG-403/81/05.

10. „Mały Europejczyk – innowacja w klasach IV - VI szkoły podstawowej” – czas trwania: 2005 – 2006; autor: M. Urban – WNPG-403/81/05.

11. „Technika- informatyka metodą projektu w gimnazjum” – czas trwania: 2008 – 2011; autor: M. Cząstkiewicz – WNP-403/41/08.

12. „ABC dziennikarstwa – program zajęć pozalekcyjnych” – czas trwania: 2008 - 2009; autorzy: A. Micał, D. Szetela – WNP-403/41/08.

13. Program innowacji z zakresu zarządzania szkołą zatytułowany „Szkoła dla Zrównoważonego Rozwoju” - autorstwa Janiny Godlewskiej - zarejestrowana w Kuratorium Oświaty pod nr WP/P-403/34/09.

14.Program zajęć zatytułowany „Ene, due, rabe - nauka przez zabawę” - autorstwa Bogusławy Arkuszyńskiej - zarejestrowana w Kuratorium Oświaty pod nr WP/P-403/34/09 więcej

null

15. Udział w pierwszym cyklu ewaluacji zewnętrznej prowadzonej w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej "Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły"- rok szkolny 2009/10, więcej.

16. Innowacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów uzdolnionych matematycznie w roku szk. 2012/2013- "Matematyka Innego Wymiaru" - przygotowanie uczniów do udziału w Matematycznych Mistrzostwach Polski Dzieci i Młodzieży. Innowacja opracowana przez firmę Elitmat a wdrażana przez p.Małgorzatę Cząstkiewicz więcej

17. Innowacja "Klasa gimnazjalna o profilu matematyczno- przyrodniczym"- autor: Tomasz Czyż.

18. Innowacja w Gimnazjum "Nauczanie języka angielskiego w klasie o profilu rozszerzonym"- autor: Joanna Wiśniewska

19. Innowacja w Gimnazjum "Piłka nożna w szkoleniu dzieci i młodzieży z elementami gry w Zośkę"- czas trwania 2013-2015 rok- autor: Krzysztof Chwałka

20. "Poznać i pokochać Podkarpacie" - innowacja w Gimnazjum - czas trwania 2012-2013 rok- autorzy: Agata Micał, Dorota Szetela, Janusz Filarowski.

21. "Czym zajmuje się technik żywienia? Na czym polega układanie ikebany?" - innowacja zajęć technicznych w gimnazjum- autor: Małgorzata Cząstkiewicz więcej i więcej

null

23. „Klasa gimnazjalna o profilu matematyczno-informatycznym”- autorstwa Tomasza Czyża od roku 2014/15- KO nr 1336/1775.22.

24. „Przyjazna przyroda” – innowacja autorstwa Rafała Kochanka realizowana w ramach godzin KN w gimnazjum od 2014/15 roku- KO nr 1150/1775.

25. „Edukacja przez sztukę w świetlicy szkolnej- świetlik małym artystą”- innowacja realizowana w ramach zajęć świetlicowych w szkole podstawowej; czas trwania: 2015/16; autor: Diana Hodyr - KO nr 2241/749.


ponad to:

 • Prezentowaliśmy swe osiągnięcia podczas ogólnopolskiej konferencji "Innowacyjna działalność w szkołach i placówkach" w Czudcu więcej
 • Odbywają się w naszej szkole "lekcje inne niż wszystkie" więcej i więcejnull
 • Odbywają się lekcje wyjazdowe - lekcje w WSIiZ w Rzeszowie więcej
 • Lekcje w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie więcej
 • Lekcje w Muzeum Etnograficznym w Rzeszowie więcej
 • Lekcje  zajęć technicznych w gimnazjum  "Robótki ręczne- nauką kreatywności" więcej.
 • Ciekawe zajęcia pozalekcyjne więcej
 • null

..........................................................................................................................

NAPISALI O NAS więcej

Trzcionka nr 70 tutaj ,Trzcionka nr 73 tutaj, Trzcionka nr 74 tutaj, Trzcionka nr 76 tutaj

Łowiec Polski nr 2015/3 tutaj

null

Artykuł w Niedzieli nr 17 z 26 IV 2015r.  na temat naszego Koła Caritas tutaj

.................................................................................................

Nasi nauczyciele publikują swe prace na łamach fachowych pism:
 • Scenariusz zajęć pani Bogusławy Arkuszyńskiej opublikowany w "Poradniku Bibliotekarza"
 • Inne publikacje pani Bogusławy Arkuszyńskiej:
 • 1. "Korepetytor" miesięcznik dla ucznia i nauczyciela szkół podstawowych i gimnazjów; - maj 2004 r.
  - art.: To wiersz czy pejzaż? - "Widok z gór" Anny Kamieńskiej.

  2. "Nauczanie Początkowe" kwartalnik Wydawnictwa ZNP w Kielcach; nr 4- 2003/2004;
  Na początku było słowo... - założenia i opis programu z zakresu kultury żywego słowa.

  3. "Impuls" regionalny miesięcznik oświatowy; nr 11/2003;
  - Nauczyciel z klasą - artykuł popularyzujący wiedzę o działalności Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Początkowej z siedzibą w Katowicach;
  - Dysleksja - znany problem (?) - nr 12/2004.

  4. Książka nauczyciela kl.I cz.1.; "Raz, dwa, trzy, teraz my!"- Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2009.

  5. Książka nauczyciela kl.II cz. 3. "Raz, dwa, trzy, teraz my!" - Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2010.

  6. www.swierszczyk.pl- scenariusze dla nauczycieli do poszczególnych numerów czasopisma

  7. "Poradnik Bibliotekarza" 11/2011 - Przygoda na końskim grzbiecie. Scenariusz zajęć w oparciu o książkę "Koń na receptę" Agaty Widzowskiej-Pasiak.
  ....................................................................................................................
 • Publikacja pani dyr. Janiny Godlewskiej w Kwartalniku Edukacyjnym 2/61/2010- "Poewaluacyjne" refleksje dyrektora szkoły.
 • Rozmowa z pisarką Ewą Barańską
 • Publikacja pani Joanny Wiśniewskiej w Języki obce w szkole
 • „Nauczyciel Kraju Ojczystego”
  Miło nam poinformować, że pan Janusz Filarowski na podstawie decyzji Kapituły Odznaczeń Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego z dnia 23 sierpnia 2012r. został uhonorowany tytułem i medalem PTTK „Nauczyciel Kraju Ojczystego”. Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się 16 października 2012r. w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie.
  null
  O działalności edukacyjnej pana Janusza Filarowskiego można przeczytać na łamach „Gościńca PTTK” oraz stronach internetowych Towarzystwa.
  My ze swej strony cieszymy się bardzo, że jest On nauczycielem naszej szkoły.
 • Artykuł pani dyr. Janiny Godlewskiej w miesięczniki "Nauczyciel i Szkoła" tutaj
  Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.