Rok szkolny 2017/2018

Szkoła czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 6:30 do 16:30

Dyrektor Szkoły Podstawowej  w Rudnej Wielkiej  mgr Janina Godlewska przyjmuje strony:

Poniedziałek 14:00 – 15:00


Czwartek 11:00 – 12:00

uczniów - w każdy dzień na dużej przerwie tj. 11:00-11:20..................................................................................................................................................................................................

Księgowa: Małgorzata Maciej , malgorzata.maciej@wp.pl, tel. 17 8670109

..................................................................................................................................

poniedziałek

wtorek środa czwartek

piątek

Wicedyrektor
mgr
Marta Grębosz
przyjmuje rodziców:
od 7:30 do 9:00
przyjmuje rodziców:
od 7:30 do 9:00
przyjmuje uczniów:
od 13:00 do 15:00
przyjmuje uczniów: 
od 13:00 do 15:00
przyjmuje uczniów:
od 7:00 do 15:00


Pedagog szkolny
mgr
Barbara Hadyś (gabinet II piętro budynek dawnego )

8:00 -14:30

8:00 -15:00

Sekretarz Halina Kędzior (I piętro dawnego gimnazjum)
7:15-15:15
9:00 - 17:00
7:15 - 15:15

7:15- 15:15


7:15-15:15


Bibliotekarz
mgr
Agata Micał (poddasze dawnego gimnazjum)


11:00-13:0


9:20-11:20
9:15-10:15

10:00-12:00

10.10-12.10
Świetlica
(parter SP)

7:00- 16:30

7:00- 16:30

7:00-16:30

7:00-16:30

7:00-16:30Oddział dzieci młodszych przy klasie 0
(II piętro SP)
.............................Pielęgniarka mgr 
Elżbieta Gniewek (gabinet- sutereny dawnego gimnazjum)
6:30-16:30....................
10:00-14:00

6:30-16:30................
9:00-14:00

6:30-16:30................

6:30-16:30................

6:30-16:30............
10:00-13:00...................................................................................................................................................................................................


 Statut Szkoły Podstawowej TUTAJ (statut ważny od 1 XII 2017)

..................................................................................................................................................................................................


SPRAWY PRACOWNICZE

  • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnego ZS Rudna Wielka tutaj