FORMULARZ POTWIERDZENIA WOLI ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 2017 tutaj

FORMULARZ POTWIERDZENIA WOLI ZAPISU DZIECKA DO klasy pierwszej sp tutaj


UWAGA!  

ZAWIADOMIENIE

Dyrektor Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej ogłasza, że zapisy do oddziału przedszkolnego (dzieci od 3 lat)  oraz  klasy 0 (dzieci 6 letnie) i do  klasy I szkoły podstawowej rozpoczynają się 6  marca i trwać będą do 24 marca 2017 r. Odpowiedni formularz zapisu można pobrać w  sekretariacie szkoły w godz. od 8:00 do 15:00 lub ze strony internetowej szkoły.  

Jednocześnie informujemy, że 23 marca r. (czwartek) o godz. 15:00 w tutejszej  szkole podstawowej odbędzie się spotkanie i  lekcja otwarta dla rodziców uczniów przyszłej klasy I.  Serdecznie zapraszam!

                                                  Dyrektor Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej

mgr Janina Godlewska


Harmonogram przyjęć do przedszkola i szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018 oraz KRYTERIA  tutaj 

  • Karta zapisu dziecka do przedszkola tutaj
  • Podanie do pierwszej klasy szkoły podstawowej  tutaj