• Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 tutaj
  • Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy I na rok szkolny 2018/2019 tutaj


Uwaga Rodzice!

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. St. Dąmbskiego w Rudnej  Wielkiej przypomina, że w dniu 9 marca 2018 roku mija termin zapisu dzieci do oddziałów  przedszkolnych i klasy I  na rok szkolny 2018/19.

Potrzebne dokumenty można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej - poniżej.

 

Rudna Wielka, 05.03.19r.                         Dyrektor Szkoły Podstawowej

                                                                            im. St. Dąmbskiego

                                                                            w Rudnej Wielkiej

                                                                            Janina Godlewska


  • Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 tutaj 
  • Karta zapisu dziecka do przedszkola  tutaj
  • Podanie do pierwszej klasy szkoły podstawowej   tutaj


szczegóły tutaj